لیست فایلهای دایرکتوری: /centos/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
2/-2009-Sep-09 08:48
2.1/-2009-Sep-09 08:48
3/-2011-Mar-03 03:14
3.1/-2011-Mar-03 03:14
3.3/-2011-Mar-03 03:14
3.4/-2011-Mar-03 03:14
3.5/-2011-Mar-03 03:14
3.6/-2011-Mar-03 03:14
3.7/-2011-Mar-03 03:14
3.8/-2011-Mar-03 03:14
3.9/-2011-Mar-03 03:14
4/-2017-Apr-03 15:04
4.0/-2005-Jul-19 00:41
4.1/-2005-Oct-21 21:24
4.2/-2006-Nov-04 16:13
4.3/-2006-Nov-11 01:45
4.4/-2007-Jul-07 21:51
4.5/-2008-Jan-10 19:42
4.6/-2009-Mar-31 15:25
4.7/-2010-Mar-08 14:26
4.8/-2012-Mar-13 03:44
4.9/-2017-Apr-03 15:04
5/-2017-Apr-03 15:04
5.0/-2014-Oct-16 17:07
5.1/-2014-Oct-16 17:07
5.10/-2017-Apr-03 15:00
5.11/-2017-Apr-03 15:04
5.2/-2014-Oct-16 17:07
5.3/-2014-Oct-16 17:07
5.4/-2014-Oct-16 17:07
5.5/-2014-Oct-16 17:07
5.6/-2014-Oct-16 17:07
5.7/-2014-Oct-16 17:07
5.8/-2014-Oct-16 17:07
5.9/-2014-Oct-16 17:08
6/-2018-Jul-02 19:02
6.0/-2014-Oct-16 17:12
6.1/-2014-Oct-16 17:12
6.10/-2018-Jul-02 19:02
6.2/-2014-Oct-16 17:12
6.3/-2014-Oct-16 17:12
6.4/-2014-Oct-16 17:12
6.5/-2015-Jan-05 18:03
6.6/-2015-Aug-12 15:53
6.7/-2016-Jun-01 19:39
6.8/-2017-Jun-12 16:08
6.9/-2018-Jul-25 19:12
7/-2018-May-10 00:09
7.0.1406/-2015-Apr-07 17:54
7.1.1503/-2016-Jan-08 18:55
7.2.1511/-2017-Jan-28 17:59
7.3.1611/-2017-Oct-25 18:27
7.4.1708/-2018-May-24 16:55
7.5.1804/-2018-May-10 00:09
HEADER.images/-2013-Nov-07 18:51
build/-2005-Jun-12 16:26
dostools/-2007-Apr-04 13:15
graphics/-2014-Jun-12 15:29
HEADER.html1.2 KiB2014-Sep-29 22:57
RPM-GPG-KEY-CentOS-31.8 KiB2004-Mar-16 02:46
RPM-GPG-KEY-CentOS-41.8 KiB2005-Feb-26 21:21
RPM-GPG-KEY-CentOS-51.5 KiB2007-Feb-19 21:27
RPM-GPG-KEY-CentOS-61.7 KiB2011-Jul-10 17:58
RPM-GPG-KEY-CentOS-71.7 KiB2014-Jul-04 19:31
RPM-GPG-KEY-CentOS-Debug-61.7 KiB2011-Jul-10 17:58
RPM-GPG-KEY-CentOS-Debug-71004 B2015-Dec-09 13:29
RPM-GPG-KEY-CentOS-Security-61.7 KiB2011-Jul-10 17:58
RPM-GPG-KEY-CentOS-Testing-61.7 KiB2011-Jul-10 17:58
RPM-GPG-KEY-CentOS-Testing-71.7 KiB2015-Dec-09 13:29
RPM-GPG-KEY-beta1.5 KiB2007-Feb-19 21:26
RPM-GPG-KEY-centos41.8 KiB2005-Feb-26 21:21
TIME11 B2018-Nov-25 13:18
dir_sizes949 B2018-Nov-25 12:40
filelist.gz4.9 MiB2018-Nov-25 12:40
timestamp.txt29 B2018-Nov-25 13:18

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران